შშმ პირის ახალი საცნობი საგზაო ნიშანი - ცვლილება ''საგზაო მოძრაობის შესახებ'' კანონში

 "შეცვალე ნიშანი, შეცვალე დამოკიდებულება" - ამ სლოგანით აშშ-ში 2000-იანებში დაიწყო კამპანია მისაწვდომობის აღმნიშვნელი ახალი ნიშნის ირგვლივ. დღეს, მსოფლიოში, აქტიურად გამოიყენება ეტლით მოსარგებლის მოძრავი პიქტოგრამა, რომელიც ხაზს უსვამს დამოუკიდებელი და აქტიური ცხოვრების იდეას. ამსხვრევს სტერეოტიპებს.

ამჟამად, პარლამენტში განვიხილავთ კანონის პროექტს "ადმინისტრაციულ სამართალდარღვრვათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ" თანმდევ პროექტებთან ერთად. სადაც, ასევე, შედის ცვლილება "საგზაო მოძრაობის შესახებ" კანონში და შშმ პირის ახალი საცნობი ნიშანი ჩნდება'', -რატი იონათამიშვილი.