გიორგი თაყნიაშვილი

პარაჩოგბურთი

გიორგი თაყნიაშვილი - დაიბადა ქალაქ თბილისში, 1998 წლის 17 აგვისტოს, 2004 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით, სწავლობდა ქალაქ თბილისის N180 საჯარო სკოლაში. 2016 წლიდან დღემდე არის გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტი. რაც შეეხება სპორტს, პარაკალათბურთით 2013 წელს დაკავდა, ხოლო პარაჩოგბურთით - 2014 წელს.